Seksualiteit bespreken in de klas, hoe doe je dat? | Nieuwe video’s over mediawijsheid |
 
 
Educatie Nieuwsbrief, maart 2022
Klik hier voor de webversie.
 
 
HUMAN Word Vriend  
 
 
 
In deze Educatie Nieuwsbrief van HUMAN vertellen we je over de naamsverandering, een onderzoek naar de Masterclass Medialogica en we lichten nieuw lesmateriaal uit.
 
 
Nieuwe naam                                                              
Het is sommigen vast niet ontgaan: de naam “HUMAN in het onderwijs” is veranderd in HUMAN Educatie. We hebben voor deze naamsverandering gekozen, omdat we met ons educatieaanbod een leven lang leren willen stimuleren. Ook buiten het klaslokaal kunnen de video’s en het lesmateriaal gebruikt worden door (groot)ouders/verzorgers om met hun kind gesprekken te voeren over thema’s als seksualiteit, media, pesten en de dood.
 
Het educatieaanbod wordt doorlopend uitgebreid.
https://www.human.nl/onderwijs.html?utm_source=Educatie-HUMAN+Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=15-03-2022
HUMAN Educatie is de nieuwe naam © HUMAN / Manal Al Harazi
 
 

Hoe mediawijs zijn jongeren?                                     
Wanneer is sprake van politici die opmerkingen maken alleen om de aandacht van de media te trekken? Hoe filter je de betrouwbare informatie uit de tijdlijn van je sociale media? Belangrijke vragen die zonder kritische mediawijsheid niet makkelijk te beantwoorden zijn, volgens Media- en communicatieonderzoekers Van Deursen en Helsper.
 
HUMAN geeft, in samenwerking met Beeld en Geluid, de Masterclass Medialogica over de wisselwerking tussen media, politiek, bedrijven en publieke opinie. Ninke Boshuizen, student communicatiewetenschappen aan de UvA, heeft onderzoek gedaan onder leerlingen die de masterclass hebben gevolgd en leerlingen die dat niet hebben gedaan. Hieruit bleek dat de leerlingen die de Masterclass Medialogica hebben gevolgd hoger scoorden op de vragenlijst naar kritische mediawijsheid dan de leerlingen die deze niet hebben gevolgd. Het grootste verschil is te zien bij jongeren die een praktische opleiding zoals vmbo of mbo volgen. Bij deze groep jongeren is het verschil in kritische mediawijsheid ruim 26 procent. 
 
Lees het hele artikel en het onderzoek: Waarom lessen over media belangrijk zijn.

https://www.human.nl/onderwijs/lees/jongeren-mediawijsheid-onderzoek.html?utm_source=Educatie-HUMAN+Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=15-03-2022
Waarom lessen over media belangrijk zijn © HUMAN / Manal Al Harazi
 
 
Seksualiteit bespreken in de klas, hoe doe je dat?               
21-25 maart is het de Week van de Lentekriebels. In die week wordt in de klas extra aandacht besteed aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Helaas blijkt het in de praktijk soms best lastig om een gesprek over seksualiteit te voeren. Er is behoefte aan betere educatie op dit gebied. Zo blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA Aids Nederland dat scholieren de lessen seksuele voorlichting gemiddeld met een 5,8 beoordelen. Daar is dus nog ruimte voor verbetering! Maar hoe pak je dat als onderwijsprofessional aan?

HUMAN Educatie heeft zich op dit vraagstuk gestort en heeft een speciaal lesdossier seksualiteit ontwikkeld. Aan de hand van fragmenten uit programma’s van HUMAN kunnen leerlingen aan de slag met vragen rondom seksualiteit & gender, grenzen aangeven en het eigen lichaam. Een van de nieuwste toevoegingen aan het dossier is het thema In gesprek over je gender en seksualiteit aan de hand van Behind my Scene. In dit programma gaat 3FM-dj Timur Perlin met LHBTI-jongeren in gesprek over een heftig maar belangrijk moment rondom hun coming-out. De bijbehorende lesbrieven voor het vo en mbo bieden handvatten en vragen die je als leerkracht kan gebruiken om het gesprek over seksualiteit in goede banen te leiden.
https://www.human.nl/onderwijs/seksualiteit.html?utm_source=Educatie-HUMAN+Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=15-03-2022
Seksualiteit bespreken in de klas © HUMAN / Manal Al Harazi
 
 
Nieuwe video’s over mediawijsheid                              
Een drietal afleveringen van het televisieprogramma Argos Medialogica is ingekort om in de klas het gesprek aan te gaan over media in tijden van de coronacrisis, desinformatie, extreme meningen in de media en de beeldvorming rondom de koning.
 
De nieuwe video’s vind je hier:
-        Journalistiek in Crisistijd 
-        Media en Desinformatie
-        De Media en het Koningshuis
https://schooltv.nl/video/medialogica-in-de-klas-media-en-desinformatie/
Argos Medialogica: Media en Desinformatie © HUMAN
 
 

HUMAN Educatie
Kijk voor het complete educatieaanbod van HUMAN op human.nl/educatie. Hier vind je lesmateriaal en fragmenten bij de thema’s burgerschap, mediawijsheid en seksualiteit en meer informatie over de Masterclasses Medialogica.
 
Heb je vragen, tips of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? We gaan graag met je in gesprek. Mail ons via educatie@human.nl. Heb je deze mail doorgestuurd gekregen en wil je ook geïnspireerd worden? Schrijf je dan hier in.

 
 
HUMAN.nl   Fb   Tw   Insta  
  Doe je mee?
 
 
HUMAN T +31 (0)88 2058 058 | Postbus 135 | 1200 AC Hilversum | Media Park, Villa VPRO | Wim T. Schippersplein 1 | Hilversum
 
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze nieuwsbrief.